Home

Ondernemen is doen. Ondernemen is denken in mogelijkheden en verantwoording nemen om mogelijkheden actief te onderzoeken. Ondernemen is persoonlijke marketing. Het is actief luisteren naar en je inleven in de behoeften van een afnemer. Ondernemen is vaste patronen doorbreken. Het is jezelf kwetsbaar opstellen, lef hebben en durf tonen om vooral te doen.